Elektronická prihláška

Elektronická prihláška

do 6 rokov veku – Hudobná škola YAMAHA
E – PRIHLÁŠKA (5 ročný a mladší)
od 6 rokov veku – Súkromná ZUŠ
E – PRIHLÁŠKA (6 ročný a starší)